شما هم اکنون در حال مشاهده پروفایل خود از دید هستید.

از این ابزار برای مشاهده و تنظیم سطوح دسترسی بخشهایی از پروفایل که می خواهید آنها را از دید عموم پنهان کنید، استفاده نمایید.

کاربر گرامی :

تيم GsmAria به منظور ارائه امكانات بيشتر و خدمت رسانی بهتر و جامع تر در اين سايت به اين نتيجه رسيد كه بخش شبكه اجتماعی‌ آن را به يك سايت جديد انتقال دهد تا امكاناتی را كه پيش از اين موجود نبود برای شما فراهم نمايد. اكنون شما می توانيد از مزايای متعددی در سايت جديد بهره مند شويد كه شامل ايجاد صفحات تخصصی، نظرسنجی، برنامه ريزی رويدادهای ساليانه، پيشنهاد دوستی، چت انفرادی و گروهی(با قابليت پشتيبانی تا 30 نفر به طور همزمان) می باشد. علاوه بر اين به منظور سهولت استفاده شما تدابيری انديشيده شد كه نيازی به ثبت نام مجدد در سايت جديد نمی باشد و با همان حساب كاربری خود می توانید دراين سايت نيز حضور داشته باشيد يعنی حساب كاربری شما در هر دو سايت قابل استفاده است. همچنين اطلاعات، مطالب ارسالی، نظرات، تصاوير و پيام های خصوصی شما بدون كوچكترين تغيير باقی می ماند و از تمامی آنها می توانيد در سايت جديد به آدرس www.dornian.com استفاده كنيد. برای مراجعه به سايت جديد كافی است روی اين آدرس كليك كنيد. لازم به ذكر است برای ارتباط بهتر و ارائه خدمات آتی در انجمن، بخش پيام خصوصی و گوشی را در اين سايت را حذف نكرده ايم.

از اينكه تاكنون با وجود نواقص و كاستی ها در سايت ما را همراهی كرده ايد صميمانه تشكر می كنيم و تمامی تلاش خود را به كار م‍ی گيريم تا در سايت جديد بهترين و مدرن ترين خدمات و امكانات موجود در شبكه های اجتماعی معروف و معتبر دنيا را برای شما فراهم نماييم و در اين راستا پذيرای هرگونه پيشنهاد، انتقاد و يا اطلاع رسانی از جانب شما در صورت بروز اشكالات در پيشبرد سايت www.dornian.com خواهيم بود. شما می توانيد اين موارد را در بخش تماس با ما در سايت جديد مطرح كنيد تا در اسرع وقت به آن رسيدگی نماييم و مشكلات را برطرف كنيم.

همچنين هر شخصی كه بهترين ايده را برای سايت و امكانات جديد آن ارائه بدهد در صورتی كه اين امكانات تاكنون در دنيا استفاده نشده باشد و يا كاربرد آن به صورت بسيار محدود بوده و فراگير نباشد، از طرف سايت هديه قابل توجهی برای وی در نظر گرفته می شود.